Geodetické práce

Z klasických geodetických prací GEO–SPECTRA nabízí komplexní práce v inženýrské geodézii, katastru nemovitostí a mapování. Tyto práce zajišťujeme převážně na Jižní Moravě a ve Zlínském kraji.

Inženýrská geodézie

 • vytyčování staveb (prostorových – RD, liniových – komunikace, i plošných)
 • budování vytyčovacích sítí dle požadované přesnosti
 • zhušťování bodových polí ( i metodou GPS)
 • vytváření dokumentací skutečného provedení staveb
 • měření kubatur (klasickou metodou, v případě zájmu o velmi přesné zaměření metodou laserového skenování)
 • měření deformací, sledování geometrických parametrů
 • speciální geodetické práce v průmyslových halách

Katastr nemovitostí

 • GP pro rozdělení nebo sloučení pozemků
 • GP pro změny hranice pozemku
 • GP pro vyznačení budovy (rozestavěné budovy)
 • GP pro vyznačení změny obvodu budovy
 • GP pro vymezení rozsahu věcného břemene
 • GP pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku
 • vytyčování vlastnických hranic pozemků
 • zajišťovaní výpisů a smluv z katastru nemovitostí
 • komplexní geodetický servis pro realitní kanceláře a developerské společnosti

Mapování

 • vyhotovování tematických map velkých měřítek
 • zaměřování polohopisných a výškopisných plánů sloužících jako podklad pro projekt
 • zaměřování fasád u objektů určených k rekonstrukci